Практическо приложение на договорните условия на FIDIC, 29 – 30 октомври 2018 г., гр. София

На 29 – 30 октомври 2018 г., в гр. София, ще се проведе обучение на тема: „Практическо приложение на договорните условия на FIDIC“.

Повече информация и как да се регистрирате можете да видите тук.

Leave a Reply