Новите Книги на ФИДИК (издания 2017 г.)

На 10 май 2018 г., в залата на Съюза на юристите в България на ул. “Пиротска” № 7 в гр. София, д-р Димитър Кондев от White & Case LLP Paris направи презентация на новите издания на договорните условия на ФИДИК от 2017 г. и основните промени в тях.

Организатори на събитието бяха Българското общество по строително право, Българската асоциация за управление на проекти в строителство и Съюза на юристите в България.

Leave a Reply