Конференция на Международната търговска камара и Комисия за разрешаване на спорове: „Практически въпроси, свързани с разрешаването и избягването на спорове в областта на строителството“, се проведе на 27 – 28 септември 2018 г., гр. София

Между 27 и 28 септември 2018 г., в гр. София, се проведе Конференция на МТК и КРС: „Практически въпроси, свързани с разрешаването и избягването на спорове в областта на строителството“.

Българското общество по строително право бе партньор на събитието.

 

Leave a Reply