Членове

Борис Милчев
Юрист Столична община
Геострой АД
Строителна компания
Божанка Неделчева
Доц.гражд.право
Росен Милков
Строителен инженер
Бисерка Маринова
Доцент по Гражданско право
Сдружение “Македонско общество по строително право”
Светлана Борисова
Регионален мениджър за Източна Европа за Quantum Global Solutions