Членове

Минко Русинов
Адвокат
Борис Милчев
Юрист Столична община
Геострой АД
Строителна компания
Божанка Неделчева
Доц.гражд.право
Росен Милков
Строителен инженер
Бисерка Маринова
Доцент по Гражданско право
Мирослав Димитров
Доцент по гражданско и семейно право
Светлана Борисова
Регионален мениджър за Източна Европа за Quantum Global Solutions