Управителен съвет

Валентина Бакалова
Виктория Пенкова
Адриана Спасова
Строителен инженер