Дискусия на тема „Измененията в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“

На 06.02.2020 г. от 18:00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, корпус „Б“, зала 311, се проведе дискусия на тема:

„Последните изменения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“.

Адвокат Валентина Бакалова представи своя презентация по темата.

Презентацията по темата може да откриете тук, както и дискутираната съдебна практика на ВКС, а именно:

Решение № 187 от 13.01.2020 г. на ВКС по т. д. № 3093/2018 г., II т. о., ТК
и
Решение № 128 от 24.10.2019 г. на ВКС по т. д. № 2463/2018 г., II т. о., ТК.

 

Leave a Reply