Между 5 и 6 октомври 2018 г., в Лондон се проведе годишната конференция на Alliance Steering Group и майсторки клас за Рамковия договор за алианс – 1

На 5 октомври 2018 г., в Лондон се проведе годишната конференция на Alliance Steering Group, която обхваща практическото въвеждане на Рамковия договор за алианс – 1 (РДА – 1).

На 6 октомври 2018 г., в Лондон се проведе майсторки клас относно приложението на РДА – 1, воден от автора на договора професор Дейвид Моузи.

Българското общество по строително право получи лиценз за превод и адаптация на РДА-1 съгласно българското законодателство.

 

Leave a Reply