„Българско общество по строително право“ организира коледно мероприятие за своите членове

„Българско общество по строително право“  организира събиране на своите членове по повод предстоящите коледни празници.

Събирането се състоя на 17.12.2019 г.

Leave a Reply