Българското общество по строително право предаде за публикуване темите, които ще бъдат включени в новото издание на книгата „Проучвания на европейското строително право“

Българското общество по строително право предаде за публикуване темите, които ще бъдат включени в новото издание на книгата „Проучвания на европейското строително право“, за което председателят на сдружението специално благодари на авторите:

 1. Основни задължения на Възложителя – Бояна Милчева (Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“);
 2. Основни задължения на Изпълнителя – Павлина Иванова (Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“);
 3. Задължение за ранно предупреждение – Бианка Велева (Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”);
 4. Неустойка – Таня Точева (Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“);
 5. 5. Отговорност преди и след предаване на обекта – Александър Янкулов (Адвокатско дружество „Янкулов, Трендафилова и Ко.”);
 6. Плащане – Ирина Станимирова (Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“);
 7. Закъснение и дезорганизация – Валентина Бакалова, Людмил Дамянов (Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов”);
 8. Вреди – Лилия Иванова, адвокат;
 9.  Възлагане на подизпълнители – Александър Янкулов (Адвокатско дружество „Янкулов, Трендафилова и Ко.”);
 10. Подпочвени условия – Адриана Спасова („И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД);
 11. Разрешаване на спорове – Мартин Захариев (Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“);
 12. Застраховане – Николай Колев (Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“).

Публикацията можете да видите тук.

Leave a Reply